Årsmøte vert i Steffi Støvo Mandag 12. Februar kl. 20.00

Saker til årsmøte må være inne til leiar innan 6. Februar

Før årsmøte vert det middag for dei som ønsker det kl. 19.00:

Lammefrikasse av villsaulam a 220,- per pers.

påmelding innen 6. Februar.

Mvh

Andreas Vorland

tlf. 930 91 155

Øygarden Sau og Geit