Innkalling til årsmøte i Sotra Sau og Geit 2022
Tysdag 15. Februar kl. 18.00 på Teams

Saksliste:
1.    Opning v/Leiar
2.    val av møteleiar
3.    Godkjenning av Innkalling
4.    Val av skrivar
5.    Val av 2 personar til og skrive under protokoll
6.    Årsmelding 2021
7.    Rekneskap 2021 og revisor berekning. 
8.    Val
 

Link til Møte