Det vert årsmøte Torsdag 2 Februar kl. 18.00 med påfølgande fagmøte kl. 19.00

Steffi Støvo - med kaffi mat

Saksliste:

  1. Opning v/Leiar
  2. val av møteleiar
  3. Godkjenning av Innkalling
  4. Val av skrivar
  5. Val av 2 personar til og skrive under protokoll
  6. Årsmelding 2022
  7. Rekneskap 2022 og revisor berekning.
  8. Val
     

Årsmelding,

Rekneskap, 

Valnmndas innstilling

og innkomne forslag vert sendt ut 23. Januar

 

saker som skal takast opp må sendast til styret ved sotra-sau@outlook.com innan 20. Januar.

 

Mvh

Sotra Sau og Geit