Sotra Sau og Geit

Inviterer til Middag og Fagmøte

Torsdag 23. Mars møtast vi i Steffi Støvo – kl. 18.30

Middag:

Raspeballar med salt villsaulamkjøtt og tilbehøyr.

Pris på mat kr, 200.- pr kuvert.

 

Påmelding innan 20. Mars til sotra-sau@outlook.com eller 93091155

 

 

 

Fagmøte før lamming!  Kl. 19.30 – Opent møte!

Me får besøk av Veterinær som tar litt om ting som kan være greitt og tenke på rundt:

  • Sjukdomsførebygging.
  • Medisinering mot snyltarar.
  • Lamming / Ting og tenke på før lamming.
  • Lammingsvanskar og fødselshjelp.