Vi inviterer til sosial samling i Steffistøvo fredag den 9 februar kl 19:30 for bønder i Sauelaget, Bondelaget og Bonde og småbrukarlaget, på Sotra og i Øygarden.
Det serveres middag: villsaulamelår med diverse tilbehør, og creme brule til dessert.
Pris kr 500;- pr kuvert. Drikke kommer i tillegg (alle rettigheter)
Satser på ein sosial kveld med prat om laust og fast, og gjedna litt faginfo
 
Påmeldingsfrist er satt til 5 februar. 
Send ei melding til: Sotra Sau og Geit v/Terje, mob 977 19 308
Bondelaget v/ Sturle mob 997 48 313. 
 
Vel Møtt!