Tysdag 29. Mars

ynskjer Sotra Sau og Geit og invitera til fjøsmøte hos Sturle Minde på Ulveseth-Tunet

 

frå kl. 18.00

Innslag om Haldvurdering og Fôring 

v/ Ove Holmås

 

Ulveseth-Tunet Aktivitetsgård

Nordre Nesvegen 28, 5357 Fjell