Hei

Det vert arrangert Førstehjelpskurs samman med Bondelaget Onsdag 29. Januar

Frå 17.00 -21.00 - i Steffi Støvo

kurset koster 700,- kr

 

Påmelding til Sturle Minde innan Onsdag 22. Januar

997 48 313

sturle.minde@gmail.com