Fostertelling vert gjennomført Tirsdag den 31. Januar

Meldt på til Gisle om antall sau

tfl. 98844777

epost: gislehf@hotmail.com