Helgen 26 til 28 februar 2016 kommer Egil Syversbråten og holder gjeterhundkurs.

Vi starter fredag ettermiddag med teori og det blir praktisk trening lørdag og søndag.
Trening blir lagt opp etter hvor langt den enkelte er kommet.

Teori fredag blir fra kl18 i brakken på Ulveset-tunet. Praktisk trening blir i området på Ulveseth.