Sauemøte Tilskuddsfôr og Ugrasbekjempelse                                                                                   Fjell, 09.03.2020

Møte Start kl. 19.00 i Steffi Støvo

Opning ved Kristofer Lie og Andreas Vorland

 

Første time var det innlegg ved Leif Trygve Berge – Norsk Landbruksrådgivning Vest

Beitestell

 • Drenering – Grøfting (Hugs at ein kan søke tilskott frå kommunen om grøfting, det gjeld same om open grøft som tradisjonell grøft (rør / kistegrøft)
 • Kalking – Ønsket PH i jorda 5,5 – 5,8. viktig og spreie ofte om ein har problem med dette
 • Gjødsling – tommelfingerregel 1 kg nitrogen per uke

4-5 kg per dekar held i 4-5 veker.

Hugs ikkje beiting innan 3 veker etter gjødsling

Ugras i Beite

 • Blir vraka – kan vere giftige – gir hindring i beite – overtar beite areal

Lyssiv

 • 3000 frø per frø kapsel! Så stort spreie potensial
 • Likar seg i Vassjuk, Sur og Dårleg gjødsla gjord
 • Spreier ved vind, fuglar, hjort og mogleg sau
 • Ved hausting i normal tid slår ein lyssiv og høymole før dei vert klar til frøing.

Mekanisk Bekjempelse: Kutte Lyssivet ca. 1 cm under jorda, Best resultat i Juni/ August

Då tar ein planten før den startar frøing. Slår ein i silo går det og fint.

Kjemisk Bekjempelse: Mekroprop / MCPA

Behandlingsfrist 2 veker. Før Beiting / Hausting. Optimalt frå Mai – Oktober

Bruk gjerne ekstra Klebemiddel for optimalisere effekt.

NB- Knutt av planter og god gjødsling held lyssivet i sjakk

 

Høymole – Vanlig og Byhøymole

Vanlig – Søyle/Stople rot.

Byhøymole – Rosett/ større rot

Mekanisk Bekjempelse: Luking/greip spa opp rota. Kutting av plante før frøing hjelper på mindre spreiing

Kjemisk Bekjempelse: Starane XL, Behandlingsfrist 2 veker.

Tistel

1 år. – Rosett

2. år – Rosett + Stengel (frøing)

Mekanisk Bekjempelse: Hugg rosett under bakken første år.

På 2 åring plante hugg under rosett.

 

Engsolei/ Smørblomst

Ikkje giftig for sau

 

Landøyda

Giftig, men sau toler meir enn Storfe og Hest

Førar til nyresvikt, bruk alltid hanskar.

Kjemisk Bekjempelse: Starane XL, 2 veker behandlingsfrist – Optimalt midten av Mai.

 

Sølvbunke

Tue dannelse

Skarpe/ rue blad – lite egna til beiting.

Kjemisk Bekjempelse: Glyfosat

 

Einstape

Må slåast 2 gonger årleg

Mekanisk Bekjempelse: Først til jonsok og så igjen seinare på året.

Kjemisk Bekjempelse: Gratil, i Juni

 

Såing

 • Fleire åring Raigras / Gjerna blanda med kløver/kvit kløver
 • Frøa spirer ved 6 graders dag temperaturar.
 • Viktig og få dekka frøa med jord for og få spiring.

 

 

Olav Terje Rio – Grendaservice på Voss (Forhandlar av Husdyr Systemer)

Oppdrett av Lam

 • Friske lam – God Tilvekst

Viktige faktorar i lammebinger

 • Frisk Luft
 • Vann
 • Mjølk
 • Høy

Viktige faktorar for og få gode lam

 • Bruk rett vær ( Gode væra)
 • Ha gode fjøs forhald
 • Rett og god fôring av Søya
 • God hygiene
 • Desinfeksjon av Navle
 • Råmjølk

 

Råmjølk – Pass på at alle lamma får nok råmjølk

Mjølk gjerne sauen og gje eit og eit lam så er du sikker på at alle har fått, gjeld 3 lam og meir.

Lamma klarer kunn ta opp viktige antistoff frå mjølka dei første 24 timar.

Etter dei første 24 timar kan lamma gå over på mjølkeerstatning som tillegg eller einaste næring.

 

Sprayfo – Laga på Skummetmjølk

 • Skummetmjølk – Kasein protein
 • Koagulerer – gir lengre tid i lammet og lengre tid til og ta opp næringsstoffa.
 • Lett oppløyseleg (Utblanding)
 • Stabilt (Same innhald kvar gang)
 • Smakfullt

Mjølkeerstatning lages på overskott frå smør produksjon av kumjølk

Sprayfo lages av mjølk frå Tine – Produserast i Nederland ved «Spray Tørking»

Fett cellene pakket inn i protein gir betre opptagning og haldbarheit.

Sprayfo 51 – Lages ved 94% Norske mjølkeråvarer.

 

 

Bruk Sprayfo

Reknast ¾ sekk per lam, Fôr lamma lenge nok med mjølkeerstatning

Bruk mjølkeerstatning i opp til 6-7 veker, følg blandings førehald på sekk.

Ikkje spe ut pulver ved avvenning, gi heller mindre mengde og lågare temperatur frå lammet er rundt 18 kg.

Lamme tar ikkje til seg næring frå kraftfôr før dei er 7 veker gamle, før dette er ikkje vomma utvikla nok.

Viktig med rett temperatur og konsistens på mjølka for at den skal gå videre i tarmen og ikkje havne i vomma. 38 – 40 grader.

 

Kjetil Nielsen – Bryne Landbruksservice As (Leverandør til Husdyr Systemer)

Mineral

Jern – Bidrar til oksygen transport i blodet.

Zink – Bidrar til god klauv helse, Immunforsvar og Jur.

Kobbar – Fruktbarheit, Enzym produksjon (Energi).

Mangan – Enzym produksjon, Allmenntilstand, Fruktbarheit.

Kobolt – Vom, B12 produksjon

Job – Skjoldbrukskjertel, Hormon, Livskraft

Selen – Vitamin E, Antioksidant.

Molybden – Aktivitet Enzym.

Vitamin

Vitamin A – Vekst utvikling, viktig for Syn, Nattsyn, Sykdomsbekjempelse

Vitamin E – Antioksidant, (mangel gir nedsett allmenntilstand.

Vitamin B12 – Opptak og bruk av protein. ( teikn på B12 mangel manglande appetitt, lite røde blodceller)

 

Sweetlicks – Slikkebøtte

Sheep – fin og gi før paring, under og etter lamming

Dosering 1 bøtte per 50 sau per 14 dagar ( ca. 30 gram per sau per dag.)

Fint i kombinasjon med saltstein. Bør settes et stykke unna vann, då dei vert tyste av dette og står vatnet nært drikk dei fort og seter meir.

Inneheld ikkje Kobbar. Har E-vitamin, B12 og B1 – Veiledande pris 370,- + MVA

Easimag

Magnesium tilskott – gir økt opptak av kalsium

Minskar faren for kasting / mjølkefeber – Spælsau og andre gamle raser ekstra utsett.

1 bøtte til 50 sau på 14 dagar.

 

Lamb Aid – pasta 5 ml per lam.

Virker som start gass for svake lam – gjevast ofte for lam født som 3 eller 4.

Stimulerer aktivitet, appetitt og forsterkar immunforsvaret.

 

Rumen Booster – Sau

Pulverform – utblandes bare til det blir flytande

30 gram per dag – 2-3 dagar

Brukast mot lav appetitt / diaré

 

Bolus

Grei måte og forsikre seg på at alle får i seg minerala.

Bolus er ein liten kapsel som overtid slepp ut små mengder med mineral.

Det finnest fleire typar dei fleste virkar enten 6 mnd eller 12 mnd.

Brukar ein bolus bør ein legge i 5-6 veker før lamming

Bidreg til varig energi balanse

Finnast ein type for lam

Gjevast første gang ved ca. 25 kg.- og utover ved beiteslepp / Sanking / Beite bytte.