Sted/dato/tid

Ulveseth / 07. Januar / kl. 17.30

 

Møtt

Sturle Minde, Dag Sigve Arefjord, Gisle Hop Fjæreide, Kenneth Fjellstad, Andreas Morlandstø Vorland

 

Sak 1

Sauefest

Sauefest i Steffi Støvo fredag 01. Februar!

Sturle snakkar med Kristoffer om meny, pris og påmeldingsfrist. Sotra Sau og Geit, Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget

 

Sak 2

Kåring 2019

 

Kåringsdato Laurdag 21. September

Sted – Mini marknaden, Sartor Senter.

(rigging fredag kveld) oppmøte med dyr kl. 09.00

  • Strøm - Sturle
  • Brakke - Gisle
  • Strø, desinfiserings kanner, desinfiseringsmiddel, overtrekks sko, premier, hengar til strø, bord og stoler, mat telt, telt til aktivitetar, telt til kåring.
  • Samla fagorganisasjonar landbruk står som arrangør.
  • Sturle ringer Felleskjøpet ang, Stand og premie
  • Sturle kontaktar OSid, Moen Bjøllefabrikk, Nesse Maskin AS ang. Premier
  • Kanin, Høner, Kalv til Barnas Zoo

 

 

Sak 3

Landbrukets dag

 

21. September – Sartor Senter

-Hesteriding

-Marknad

-Sal av mat/ Strilalam

 

 

 

Sak 4

Årsmøte HSG

Årsmøte Hordaland Sau og Geit

Voss 22. – 23. Februar

Utsending: Dag Sigve Arefjord

 

Sak 5

Årsmøte

Årsmøte Sotra Sau og Geit

Måndag 11. Februar kl. 19.00

Sturle ordnar plass (John Kjell / Steffi Støvo)

Sturle snakkar med Evelyn om Rekneskapen

Sturle Snakkar med Terje og medlemslista frå NSG til innkalling.

Husk utfylling av Spørreundersøkelse frå NSG

 

Sak 6

Møte med alle organisasjonar

 

Møte med Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget

Måndag 11. Mars kl. 19.00 på Ulveseth Tunet

  • Planlegging av Landbrukets dag 21. September

Sak 7

Slaktekurs

 

Slaktekurs på Strilalam

Gisle tar kontakt med Stian Espedal om kurs i Haldvurdering, slakting, partering.

Februar/ Mars

 

Sak 8

Fostertelling

 

Foster teljaren kjem i uke 5/6

Gisle styrer dette.