Styremøte Sotra Sau og Geit                                                                                                                    Fjell, 09.03.2020

Møtte

Gisle Hop Fjæreide, Dag Sigve Arefjord, Dorothea Helen Halvorsen, Andreas Morlandstø Vorland

Ikkje møtt

Synnøve Malkenes – Møtte på medlemsmøte og diskutert med då.

 

Konstituera Styre

Nestleiar: Organisere Fostertelling/Klipping Gisle Fjæreide

Materialforvaltar: Organisere Semin bestilling/ oversikt lagsutstyr Dag Sigve Arefjord

Gjeterhundkontakt: Dorothea Halvorsen

Skrivar: Synnøve Malkenes

Kasserer: Evelyn Sommar etter avtale med styre

Formidling Ullsekker/ Sprayfo/ Grinder: Sturle Minde

 

Årsplan

Møter vår:

09. Mars – Steffi Støvo

Diverse Tilskuddsfôr / Mineral bøtter/stein Ved Bryne Landbruksservice As

- Sprayfo ved Grendaservice (Husdyr systemer)

- Ugras bekjempelse ved Norsk Landbruksrådgivning Vest

 

23. Mars – Ulveseth Tunet Leiarmøte -Avlyst

Møte mellom Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget, Sau og Geit

  • Fellesarrangemter 2020

 

26. Mars – Felleskjøpet Haukås - Avlyst

Kl. 17.30 – Open Butikk og Grilling

19.30 – Veterinær frå Animalia: Korleis redusera me lammetapet?

- faginnlegg ved FK Agri

- Nortura

 

30. Mars – Nordhordlandshallen - Avlyst

Kl. 18.30

Informasjons møte Gjetarhund

Gjetarhundnemnda kjem og presenterer informasjons pakke med innlegg, filmsnuttar osv. Ope for alle interesserte i Gjetarhund

 

Juni – Felles Grilldag

Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget, Sau og Geit

 

August – Haldvurderingskurs

Slaktemodne lam – Fatland

 

27. September – Kåring

Osterøy – Solberg Mek.

 

Vipps

Det er oppretta Vipps Bedrift for Sotra Sau og Geit

For lettare innbetaling av pengar knyta til arrangement.

#595332

 

Samarbeid Lokallag

Det vil vera auka fokus på samarbeid kring Kurs/Arrangement i Bergen / Midt Hordland saman med Askøy, Bergen å Os og Osterøy Sau og Geit

Informere lokallag om aktivitetar og Møter.

 

 

 

Sotra Sau og Geit                                                                                                                           Vorland, 11.03.20

Andreas Vorland