Styremøte 19.03.2018

Stad

Ulveset, Nordre Nesveien 28

 

Oppmøte

Sturle Minde, Kenneth Fjeldstad, Dag Sigve Arefjord, Gisle Hop Fjæreide, Andreas Morlandstø Vorland

 

1

Kontinuering av styret:

 • Klipping og Fostertelling: Gisle
 • Semin bestilling: Dag
 • Kasserar: Sturle spør Evelyn om ho vil ta på seg sjølve føringa av rekneskapen. Elles har Gisle ei og spørje. I verste fall kunne Dag ta det på seg om vi ikkje får andre til og at det for oss.
 • Skrivar: Andreas
 • Utsendingar og invitasjonar (E-post, Masse utsendelse av SMS): Andreas
 • Kårings ansvarleg: Gisle, Telt og utstyr gåast igjennom på førehand og fiksast opp i eventuelt ny innkjøp.
 • Ull-henting: Sturle organisere dette på Ulveset tunet.
 • Heime sida: Kenneth Fjeldstad høyrar med Evelyn om tilgang til heimesida.

 

2

Vårmøte: 4. Mars kl. 19.30 – Steffi Støvo

 • Kristin Gjerde kjem og held eit innlegg og svarar på spørsmål kring lamming, smitte og sjukdoms forebygning
 • Steffi Støvo: det vert enkel servering.
 • Inngangspengar

 

3

Grillmøte: 23. Mai

 • Fôringshuset til Signalen og Ulveset Beitelag
 • Grilling
 • Kopplam hjå Sturle Minde
 • Eventuelt Gjødsel foredrag v/Forsøksringen
 • Eventuelt demonstrasjon av HT Gjerde sitt utstyr og oppsetts metode.

 

4

Grill Aksjon 2018: 02. Juni

NSG sin grill aksjon vert 2. juni, det vert grilling utanfor ein butikk for og marknadsføre Sau/Lamme produkta.

Her trengs personar som er gode til og grilla.

Kenneth vil spørja ein han kjenne.

Sturla vil spørja Odd Bildøy

Andreas får hovudansvaret for arrangementet.

Sturle sender inn påmeldinga til HSG innan 18. April

Andreas, Dag og Sturle har ansvar for opp og nedrigging.

 Sturle har bord og Grill, Andreas låner klappstolar.

 

5

Altinn, Brønnøysundregisteret og NSG databasen

Sturle høyre med Terje Strandtun om endringar her.

Sturle høyrer og med Terje om tilgang på NSG sin database for medlemmer.

6

Hausten 2018

Slakte kurs hjå Strila lam