Styremøte Sotra Sau og Geit                                                       26.03.19

Sted / tid

Nordre Arefjordvegen 45. kl. 20.00

møtte

Gisle Fjæreide, Dag Sigve Arefjord, Andreas Vorland, Dorothea Halvorsen

 

 1. Konstituering av styret

Nestleiar: Gisle Hop Fjæreide

Kasserer: Evelyn Sommer etter avtale med styret.

Skrivar: Andreas Vorland

Medlem: Dag Sigve Arefjord og Ronny Fjeldstad

Medlem og Gjetarhund kontakt: Dorothea Helen Halvorsen

 1. Vara: Stein Rune Fjeldstad (Vert kalla inn på kvart møte)

Styret samla er ansvarleg for Kåringa i haust.

Gisle, Andreas og Dag Sigve jobbar med kåring i lag med Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget.

 

 1. August møte

Det planleggast eit møte i slutten av August

 • Grillkveld
 • Demo av HT Gjerde
 • Demo i bruk av Gjetarhund

På Ulveseth tunet aktivitets gard

 

 1. Oktober møte

Det planleggast eit møte i Oktober

 • Fôring
 • Hold vurdering/Klassifisering
 • Inseminering

 

 

 1. Julebord/Fest

Desember/Januar

Kurs / Gjennomgang av Sauekontrollen

Middag/Fest

 

 1. Kåring

Kåring 21. September

 • Arrangementskomiteen tar seg av kontakt med Sartor og Avtale om plass.
 • Premier:

Felleskjøpet og A-K Maskin: Dag Sigve

OsId og Moen Bjøllefabrikk: Gisle

Strilalam: Dorothea

Sartor Senter og OBS Bygg: Andreas

Sotra Bruk: Gisle

 

 • Vi må få ein til og vere Toastmaster / opne og informere under Sjået.

Andreas:

 • Finne ut om vi har eller må skaffe kanner til desinfisering
 • Skaffe Spon og Overtrekks sko
 • Spørje om Fjell Kommune kan komme med koste bil når vi er ferdig og rydde.
 • Frukost til dommarar eller til alle ?
 • Skrive Søknad til Fjell og Sund Kommune, Samt Hordaland Fylkeskommune.

 

 

Andreas Vorland                                                        Vorland/01.04.19