Styremøte Sotra Sau og Geit                                                                                                     Vorland, 28.01.2020

 

Møtte

Gisle Fjæreide, Dorothea Halvorsen, Dag Sigve Arefjord, Andreas Vorland

 

 

Sak 1.

Årsmøte

Me planlegg Årsmøte Laurdag 15. februar kl. 17.00

Etterfullt av Felles middag med Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget kl. 19

 

Sted: Steffi Støvo

Middag: Lammesteik av Villsau, Dessert: Pavlova og Kaffi

Pris på lokale: 4 000,- dekkes av inntekt frå Kåringsarrangement 2019

Pris på middag frå 250 – 450,- avhengig av antall

 

Andreas bringer rekneskapen ut til ettersynene.

 

 

 

Sak 2.

Årsplan

Fostertelling 02. Februar

Kompetansekrav / E-læringskurs – i løpet av året

Open fjøs – Fjøsbesøk – Mai / Juni

Kåring, Osterøy 26/27 September.

 

 

 

Sak 3.

Bonde kafé

Bonde Kafé

Sosial Samling 2 gang Mars og Juni

Me ser det som viktig og auke fokus på sosialt samvær i bondeyrket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Vorland

Sotra Sau og Geit