Vi har store sekker til ull

Kan hentes hjå Sturle Minde på Ulveseth

pris er satt til 8 kr sekken.

faktureres etterskuddsvis i slutten av sesongen, så skriv ned på liste der kor mange ein henter.