STYRET I  2020 HAR BESTÅTT AV:

Leder                    Olav Tiller
Nestleder              Martin Kulstadvik
Sekretær               Monika Sjem/Marit Wang
Kasserer                Bjørn Cato Størseth
Styremedlem        Eivind Kulstadvik (Marit Wang)

1. varamann: Eivind Kulstadvik
2. varamann: Espen Kjelås
3. varamann: Morten Kilås

Det er avholdt 4 styresmøter og pga Covid - 19 ble første styresmøte noe utsatt  og dette møte ble gjennomført på skype. N-T gjeterhundlag har i 2020 hatt 25 medlemmer. Det har gjennom året blitt behandlet 21 saker.

De viktigste sakene har vært å planlegge kurs, prøver og ikke minst Norgesserieprøven. I tillegg er det blitt ordnet diplom til de som har fått godkjente gjeterprøver. Ellers er videre jobb opp mot helse (øyelysning og gentesting) i fokus samt plan om egen PC/nettbrett for laget.

GJETERHUNDKURS:

Det ble holdt 2 kurs på Åsmoen med instruktør Egil Syversbråten. I Meråker og Malm ble planlagt kurs avlyst i 2020 på Coronapandemi.

PRØVER:

Det har blitt holdt 11 kl 1 prøver, 2 klasse 2 prøver og 2 kl 3 prøver.

- Antall i kl 1 er 131 startende og 37 nye med godkjent gjeterprøve.

- Antall i kl 2 er 11 startende.

- Antall i kl 3 er 122 (uten FM) - landsprøver = 38 startende.

Fylkesmesterskpet kl 1 og kl 2 2020 ble arr i Verdal. Kl 3 ble arr i Klæbu. Ellers ble Norgesserien arr i Meråker over 2 dager.

NM 2020:

Petter Landfald og Jimmy nr 6
Petter Landfald og Max nr 8
Oddbjørn Kaasa og April nr 76

Petter Landfald og Jimmy og Max er med på Landslaget 2021 :-)

Vinnere av pokaler:

Kl 1  cup; Jan Inge Grundmo og Swix
Kl 1 FM; Hans Morten Eriksen og Bea.

Kl 2 cup: Hilde Bjøru og Fleet
Kl 2 FM: Morten Munkeby og Sushi

Kl 3 cup: Petter Landfald og Dot
Kl 3 FM: Petter Landfald og Jimmy

Nord Trønder cup kl 1 (8 prøver der 3 er tellende)

1  Svix (Jan Inge Grundmo) 75 p (3)

2  Nick (Marit Wang) 65 p (3)

3  Haico (Marit Wang) 56 p (3)

4  Ben (Inger Røliaunet) 53 p (3)

5  Bessi (Arne Magnus Størseth) 44 p (2)

5  Emma (Eivind Kulstadvik) 44 p (2)

7  Slugger (Bård Fjell) 37 p (2)

8  Ben (Martin Kulstadvik) 36 p (2)

8  Osok (Monika Sjem) 36 p (2)

10 Kira ( Silje Skjørstad) 33 p (2)

11 Ted (Marit Wang) 32 p (2)

12 Hope (Andreas Hojem) 30 p (2)

13 Via (Mathias Bratli) 29 p (2)

14 Jim (Olav Tiller) 25 p (1)

14 Daisy (Olav Tiller) 25 p (1)

16 Brink (Monika Sjem) 22 p (1)

17 Bea (Hans Morten Eriksen) 20 p (1)

17 Mattson (Anders Dahl) 20 p (1)

17 Lita (Jostein Omli) 20 p (1)

17 Snø (Morten Munkeby) 20 p (1)

17 Bella (Kari-Anne Green) 20 p (1)

22 Lexi (Anders Dahl) 18 p (1)

23 Jesper (Marianne Østby) 16 p (1)

23 Chance (Synne Lier Hembre) 16 p (1)

23 Korse (Rolf Sandsæter) 16 p (1)

23 Fly Kaasa (Martin Kulstadvik 16 p (1)

27 Micro (Linda Borgsø) 15 p (1)

28 Gwen (Bård Fjell) 14 p (1)

28 Nala (Mats Kluken) 14 p (1)

30 Niva (Monika Sjem) 13 p (1)

30 Freia (Hilde Bjøru) 13 p (1)

32 Lissi (Håkon Sørheim) 11 p (1)

33 Huldra (Ole Ingar Pedersen) 9 p (1)

Kl 2

1 Fleet (Hilde Bjøru)  72 p (1)

2 Eddie (Martin Kulstadvik) 40 p (1)

3 Fly Kaasa (Martin Kulstadvik) 25 p (1)

Kl 3

1   Dot (Petter Landfald) 45 p

2   Max (Petter Landfald) 40 p

3   Jimmy (Petter Landfald) 38 p

3   King (Bjørn Cato Størseth) 38 p

5   Bonus (Hans Morten Eriksen) 28 p

6   April (Oddbjørn Kaasa) 34 p

7   Oliver (Oddbjørn Kaasa) 30 p

8  Scott (Bjørn Cato Størseth) 26 p

9   Bob (Jostein Omli) 15 p

10 Trixie (Kari-Anne Green) 13 p

10 Arne (Torfinn Sivertsen) 13 p

12 Emil (Torfinn Sivertsen) 11 p