Årsmelding NTGL 2021

Styret 2021:
Leder:                                    Bjørn Cato Størseth
Nestleder:                             Eivind Kulstadvik
Økonomi:                             Olav Tiller
Sekreter:                               Monika Sjem
Sekreter/styremedlem:   Marit Wang

  1. Vara:                          Anders Dahl
  2. Vara:                          Hilde Bjøro
  3. Vara:                          Morten Kilås

Det har vært et ganske redusert år med møtevirksomhet grunnet Covid-19. Møter har forgått på Teams samt samtaler på telefon og under gjeterhundprøver. Styret har hatt 3 styremøter i 2021.
Saker dette året har vært kursaktivitet, øyelysing/dna og generelt prøver m.m.

Gjeterhundkurs:
Det har ikke vært arrangert kurs i regi av NTGL i år. Nå som Covid-19 er betraktet som nesten borte eller ufarlig så kan dette ta seg opp gjennom 2022.

Prøver:
Det har i Nord Trøndelag blitt avholdt:

Klasse 1:        6 Prøver                    58 startende
Klasse 2:        4 Prøver                    22 startende
Klasse 3:        2 Prøver                    68 startende           

FM Klasse 3:                                     13 startende (8 hunder fra Nord Trøndelag)

Norgesserien ble arrangert i Sør-Trøndelag i 2021.

NM 2021
Petter Landfald med Jimmi kom på 12 plass i finalen.
Oddbjørn Kaasa med Oliver:
Hans Morten Eriksen med Bea:
Petter Landfald med Max: