Etter det F. Loyt Johnsen, lagets første formann, skal ha uttalt, var det ingen lett start. Statskonsulenten i sau- og geitavl deltok på et møte i forbindelse med en statsutstilling for sau og geit i Snåsa, det skjedde 17. oktober 1945. Der ble det drøftet å stifte et sauavlslag. Statskonsulenten var ikke særlig begeistret for den ideen, og begrunnet sin skepsis med at sauholderne ikke hadde penger til slikt! Likevel ble Nord-Trøndelag Sau- og Geitavlslag en realitet vel en måned senere. I 2005 ble det besluttet at organisasjonen sentralt skulle skifte navn til Norsk Sau og Geit, og NTSG fulgte opp og skiftet navn til Nord Trøndelag Sau og Geit.
 

Lagets formenn har vært:

 • F. Loyt Johnsen 1945-46,
 • Sigurd Romundstad 1947-51,
 • Ole I. Brandtsegg 1952-53
 • Alv Hegge 1954-57
 • Otte Sjaastad 1958-59
 • Nils Trøyte 1960-61
 • Odd Melhus 1962-63
 • Bjarne Grande 1964-70
 • Magne Bøgseth 1971-72
 • Kristian Støvik 1973-76
 • Arne Lund 1977-84
 • Erik Landsem 1989-94
 • John H. Sæther 1985-88 og 1995-97
 • Morten Kluken 1997-99
 • Mette Karlgård 2000-2003
 • Bernt Ove Opheim 2004-2006
 • Tone Våg 2007-2011
 • Olav Tiller 2012-2013
 • Kristine Altin 2014-

Lagets målgruppe er alle sau og geitholdere i Nord-Trøndelag. Det ble tidlig fremmet ønske om at det måtte bli opprettet lokale lag under fylkeslaget, og at det ble opprettet fylkeslag i alle fylker som skulle samles i et sentralt sau og geitavlsalg. Men aller først ute var Nord-Trøndelag, det eldste fylkeslaget i Norge, til og med eldre enn NSG, som ble stiftet i 1947. Nord-Trøndelag Sau- og Geitavlslag har i dag 28 lokallag under seg med til sammen 807 medlemmer (1999).