Hei

Har du stoff eller bilder fra næringa vår som kan brukes i årsmeldinga setter vi stor pris 

på å få inn dette så kan vi vurdere å ta det inn. 

Frist for innsendelse av stoff/bilder er 6/2-18