Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag planlegger demonstrasjon i Oslo 18. april i forbindelse med nytt tallgrunnlag. 

Vi oppfordrer de som har anledning av våre medlemmer om å delta. 

Faglagene har satt opp busser, slik at det går buss til Oslo både på dagtid den 17. april, og natt til 18. april, med påmelding mandag 15. april klokken 09.00. Ta kontakt med ditt faglag for påmelding.