Styret i NTSG ønsker å informere sine medlemmer om hvordan vi ønsker å jobbe i året som kommer, og legger derfor ut litt informasjon om dette.

Informasjon:

Vi tror at god informasjonsflyt er viktig. Derfor ønsker vi at våre medlemmer skal ha oppdatert informasjon til enhver tid om hva vi i styret jobber med. Informasjonsskriv, saklister til styremøter og referat fra styremøter vil bli formidlet ut til våre medlemmer gjennom fylkeslagets nettside, gjennom facebooksiden vår og via mail. Derfor oppfordrer vi alle medlemmer til å:

  • Oppdater min side på nettsiden, sjekk mailadressen din
  • Sjekk fylkeslagets nettside med jevne mellomrom
  • Meld deg inn i facebooksiden vår om du har facebook

Økonomi:

Vi ser at vi får et svært krevende år når det gjelder den økonomiske situasjonen i Fylkeslaget. Likevel ønsker vi å unngå at dette går ut over aktvitetsnivået og oppgaver i laget. Dette vil kreve mye av oss alle både oss i styret og alle dere andre. Vi må være kreative og finne måter å jobbe på som ikke koster for mye. Vi må redusere reiseutgifter og godtgjørelser, da vi ser det er de største utgiftspostene. Styret vil sette pris på innspill fra medlemmene våre på ting som vi bør arbeide med.