Nortura og Nord-Trøndelag Sau og Geit inviterer til fagmøte!

Onsdag 13. november kl. 19.00 ønsker Nortura og Nord-Trøndelag Sau og Geit velkommen til fagmøte på Stiklestad Hotell.

Vi setter fokus på grovfôr og planlegging av beite, hvor Finn Avdem, fagrådgiver for småfe i Nortura, vil presentere dette. Det vil også bli en oppdatering av lammesesongen 2013 så langt, og Nord-Trøndelag Sau og Geit vil komme med en orientering.

Vel møtt til trivelig møte!

 

Med vennlig hilsen

Nortura

v/tillitsvalgte og medlemsavdeling

og Nord-Trøndelag Sau og Geit