Kvote for kvotejakt på gaupe ble vedtatt under møte i rovviltnemnda for region seks på Rica Hell Hotel i Stjørdal kommune 18. november 2011. Vedtaket ble fattet etter en gjennomgang av bestandsutviklingen og tapssituasjonen for sau og rein i regionen. Sekretariatets innstilling var samordnet fra de tre fylkesmennene.

Hele vedtaket finner du her