GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE I EGET LOKALLAG.

 

 

Årsmøtet er lokallagets øverste organ. Her blir siste års aktivitet gjennomgått i form av årsmelding og regnskap. Og neste års aktivitet planlagt med valg av styre, og evt.

oppsett av budsjett og handlingsplan.

 

I Nord-Trøndelag Sau og Geit har vi ulik erfaring på hvor vidt det blir avholdt årsmøter i lokallagene.

 

Vi vil minne om at lokallag som ikke avholder årsmøte, i teorien ikke har stemmerett på fylkesårsmøtet. Da de ikke har fulgt vedtektene for lokallag.

 

Vedtektene ligger tilgjengelig på NSG.no, under fanen som heter OM NSG og FOR TILLITTSVALGTE.

Her ligger det også en del annen fin informasjon iforhold til drift av lokallag.

 

Ønsker lokallagene hjelp til gjennomføring av årsmøtet eller besøk fra noen i fylkesstyret, så er det bare å ta kontakt. Så skal vi være behjelpelig så langt det lar seg gjennomføre.

 

 

ØNSKER ALLE LYKKE TIL MED GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE I EGET LOKALLAG!

 

 

 

Mvh Styret i NTSG

http:// http://www.nsg.no/n-troendelag/