Innkalling til styremøte i Nord-Trøndelag Sau og Geit

 

Mandag 29. februar klokken 12.00

ved Nortura avd Steinkjer.

 

 

Sakliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2: Referat og orienteringssaker

* Referat fra styremøte 13.feb. v/Tonje

* Orientering fra Rovviltutvalget v/Kristine

* Jordbruksforhandlingsmøte hos NT Bondelaget v/Krisitne

* Organisert beitebrukmøte FMLA v/ Ketil og Arvid

* Protokoll NTSG Årsmøtet

* Invitasjon til årsmøtet i NT Bondelag (se eget vedlegg)

Sak 3: Innspill til: Landsmøtesak 2017 – Landsmøte-/årsmøtefrekvens framover

Sak4: Handlingsplan 2016

Sak 5: Tillitsvalgtmøte april

Sak 6: Representantskapsmøte 16-17. mars

Eventuelt

 

Hjertelig velkommen!

 

Ber om at frafall meldes snarest, og at hver enkelt kontakter vara.

 

Mvh Kristine Altin