Styremøte 18.01.19 på Nortura, Steinkjer.

Tilstede: John Gunnar Stormo, Ketil Løvseth, Arvid Wold, Mette Løvli, Paula Bjartan, Jørn Ove Heggland og Bjørn Wæhre.

Torfinn Sivertsen og Simon Landfald deltok under sak om erstatninger.

1 – 2019      Erstatningssaker.

Etter slik det oppfattes så er det brukt feil grunnlag for erstatningssakene i noen områder. Det er brukt etter vår oppfatning brukt feil paragraf i erstatningsforskriften.

Bondelaget har sendt et brev til fylkesmannen om dette på generelt grunnlag.

Vi sender et skriv til NSG der vi ber om at det vurderes om en skal anmelde fylkesmann for feil bruk av forskriften.

2 – 2019      Gjennomgang av fylkesmannens prioriteringer av OBB.

Vi har ingen merknader til prioriteringene til fylkesmannen når det gjelder disse midlene. Det har på forhånd vært et dialogmøte med fylkesmannen om saken.

3 – 2019      Økonomi reiser demonstrasjon 08.01.19.

Bondelaget dekket reisene til sine medlemmer og vi har fått regning for 8 medlemmer som ikke var medlemmer av bondelaget. Bondelaget har krevd en egenandel på 200 kr pr person. Vi gjør det likt med bondelaget og i de fleste tilfellene vil lokallaga dekke egenandelen på 200.- kr. Regninga er kr 10800 og krever 200 kr i egendel (8personer).

4 – 2019      Fylkesårsmøte 2019.

Det er litt reaksjoner på at det er felles årsmøte for hele Trøndelag. Det har mange fordeler med å ha felles møte for fagmøtet sin del.

Ved avstemning i fylkesstyret ble det 4 for felles styremøte og 2 mot og dermed ble det felles årsmøtested med Sørdelen av Trøndelag. Vi vurderer hotellene på Stjørdal samt Selbusjøen.

Fagprogram er både politisk og telespor er aktuelle.

 

18.01.19

BW