Mattilsynet har i 2021 funnet midden som gir saueskabb på geiter i flere geitehold i Norge, deriblant i Trøndelag. Saueskabb gir blant annet betennelsesreaksjoner med intens kløe og løsning av ulla. Les mer om saueskabb her: https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/saueskabb-psoroptes-ovis

 

Dette er en svært alvorlig lidelse på sau. Derfor er det viktig at du som dyreeier bidrar til å bekjempe dette utbruddet. Dette gjør du ved å:

-forsikre deg om at ditt dyrehold er registrert hos Mattilsynet, dette gjelder også kjæledyr/hobby

-sørge for at dine dyr er korrekt merket og at du fører journal

-begrenser antall kontakter med andre dyrehold, og følge reglene for flytting av dyr

-tar kontakt med veterinær ved mistanke om sykdom

-unngår å stalle opp ulike dyrearter i samme dyrerom

Les mer om behandling og forebygging her: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/Saueskabb/midden_som_gir_saueskabb_funnet_paa_geiter.42854