Mer oppdatert statstikk hos Fåvang Sau og Geit.

De siste årene har tapet ligget på rundt 6%.
   
Resultat av bjørnens herjinger ved Nybuvadet i 2008
.