Beiteområdet grenser i sør til Tromsa, men inkulderer  Springarslålia til Storvien og strekker seg inn i Øyer nord for Tromsa, Grøfta og Eldåa til Storelvdal. I østre og nordre hjørne følger beiteområdet grensa mot Storelvdal til Biønnskarven og i nordvest gjennom Samdalen til enden av allmenningsvegen, deretter nordom Storøya til Pineggen, derfra allmenningsgrensa tilbake til Tromsa, men inkludrerer Åmillom/Vetåkroken.