Saltstensavleser

I 2009 inngikk Fåvang Gjeterlag ett samarbeid med Fylkesmann i Oppland om utvikling og studere nytteverdien av RFID-avlesere plassert ved saltplassene . Avleserene skal lese av RFID-øremerker som dyra har som standarmerking og rapportere avlesningen via mobiltelefonnettet til en sentral database. Videre skal brukerne via et webbasert grensesnitt kunne ta ut rapporter om avlesningene og derigjennom kunne få informasjon om dyra i beiteområdet.

 Fåvang Gjeterlag hadde 3 avlesere i 2009.Dette ble økt til 10 i 2010 .

I 2011 har vi hatt 14 lesere som har dekt hele beiteområde.

Fra 2014 er antallet redusert til 5. Nærmere info om disse ligger under tilsyn.

 

Jo Amrud monterer saltstensavleser ved Steinslåtjønnan sommeren 2011,