Lørdag 18. juni var det dugnad i Tromsbua, med 12 personer som møtte opp i tillegg til 2 som plasserte ut saltsteinsavlesere. Det ble byttet 100 meter gjerde i toppen av støa (100 meter fra venstre hjørne sett fra bua ble byttet i fjor), satt på toppbord i enden nærmest bua, rettet opp port til parkeringa, og satt på toppbord fra porten og litt forbi hjørnet. Etter endt arbeid var det grilling av pølser.