Det ble en lang tørr periode også i år, noe som førte til lite vann i elvene og antagelig var en viktig årsak til at mange dyr trakk framover. Det kom igjen dyr både her og der, mye på Øyer, og til og med på Brummundal. Derimot kom det uvanlig lite sau fra Brekkom søndagen.

Utrolig nok ble det ikke funnet et eneste kadaver med rovviltskader i vårt beiteområde i år. Det ble funnet søyer tatt av bjørn både på Gåla, Samdalen og Imsdalen, men ingen i vårt område. Det ble heller ikke funnet rovviltskader under sanken.

Været var friskt og ustabillt i hele sankeperioden. Som i fjor hadde vi tjukk tåke da vi startet fra Storvarden for sank i Eldådalen, men den letna heldigvis nokså fort. Friskt på toppene, men heldigvis mindre regn enn frykta. Sanken i Kongsvangen etc. ble en våt fornøyelse, ikke minst for en av sankerene som ble sittende fast i et myr-hull til livet. Samdalssanken siste helga startet også med tjukk tåke, men etterhvert ble været flott, og regnet venta. Det ble kjørt slakt alle sorteringsdager til tross for litt regn.

Fe-sanken var satt opp 7. september, men mye fe ble sanka før dette. En kalv gikk seg ned i et myrhull ved nedre Samtjønnet, ellers kom alt feet etterhvert til rette.

Vi har jobbet hardt for å holde dyra unna Messelt-setrene i år og mener vi i stor grade har lykkes. Det ble blant annet sanket 50 dyr ved Søre Messelt-setra helga før hovedsanken, og vi hadde god kommunikasjon med både Messelt og Burchardt gjennom hele perioden. Neste år planlegger vi å sanke det som eventuelt måtte være på feil side av grensa før 20. august. 

Antall sau registrert gjennom vekta:

Mandag 2/9     1362
Torsdag 5/9     1224
Søndag 8/9       818
Totalt               3404

Antall sau sluppet: 4014, antall sau som mangler pr 17/9 er rundt omkring 150 dyr eller litt mer (mangler tall fra noen), mye av dette hører i hop.

Antall fe sluppet: 184, antall fe sanka pr. 17/9: 183

Mye fine lam i år. Det ble levert ca 700 lam til slakt direkte fra fjellet under hovedsanken, fine runde lam med gode klasser.