Været fortsetter å være enten for tørt eller for vått. I år var det tørt i juni, for deretter å regne mesteparten av juli og august. Det toppet seg med uværet "Hans" i begynnelsen av august som førte til flom og store skader flere steder på Østlandet, ikke minst på Fåvang. Men utrolig nok ble det opphold akkurat til sanken, selv om det var et par dager med regn innimellom, og temperaturen var jevnt over bra. Enkelte dager var det så fint vær at det var fare for å bli solbrent. Det var veldig mye vann i terrenget, og særlig myrene var mange steder spennende å krysse.

Sanken starta lørdag 2. september med sank i Eldådalen og Tromsdalen med fint vær og bra med folk. Det ble servert pølser i Tromsbua ved dagens slutt. Selv om det ble sanket en del rundt Tromsbua var det mindre sau enn vanlig fra dette området.

Søndag 3. september var det sank i Springarslålia, Skardtjønnsdalen, Hallandsbekken, og 2 biler kjørte rundt og gikk fra S. Messelt. Denne dagen var det surt og regna, likevel ble det sanka nokså bra i dette området i år.

Mandag 4. september var det sortering og det meste gikk veldig greit. Tirsdag 5. september ble det sanket i Vetåkroken og nederst i Kongsvangen. Onsdag 6. september ble det sanken Storøya, Trolldalan og den øverste delen av Kongsvangen (den midterste delen av Kongsvangen ble ikke sanket i år). Som vanlig alt for lite folk disse dagene og noen utfordringer med sau som ikke vil være med til Tromsbua. Torsdag 7. september var det sortering og alt fint.

Fredag 8. september var det sank i Samdalen og lørdag 9. september i Samtjønna. Også denne lørdagen ble det servert pølser i Tromsbua til slitne og sultne sankere. 

Søndag 10. september var det sortering, som gikk nokså raskt, men som likevel ble en lang dag på grunn av henting av sau fra Brekkom.

Medlemmene ble også i år bedt om å rapportere inn antall personer til de forskjellige dagene, dette er en god hjelp for å planlegge.

Antall sau registrert gjennom vekta under hovedsanken:

Mandag 4. september   1416 (Eldådalen, Tromsdalen, Springarslålia, Halland)
Torsdag 7. september    1177 (Kongsvangen, Åmillom, Storøya, Trolldalan)
Søndag 10. september    885 (Samtjønna, Samdalen + sankefeller)
Totalt                              3478 (av totalt 4354 dyr sluppet)

Antall sau sluppet var i år 4354, mens antall sau sanket pr. 28. oktober er 4180. Totalt tap i laget var på 4,00%, mens det var store variasjoner mellom besetningen, fra 0% til 8,57%.

For feet sin del var det noen utfordringer i sanken, men det endte godt og alt feet kom hjem igjen. Generelt gikk det sesongen veldig bra for feet sin del, og nofence fungerte godt for de som brukte det.

Antall fe sluppet: 166, antall fe sanka: 166