Flere ansvarlige vil bli satt opp på de forskjellige dagene der det er behov.

Dato Område Ansvarlig

Lørdag
02.09

Tromsdalen, Eldådalen,
Eldåhøgda, Saubulia

Stig Atle Sveipe
Vidar Dahlgren

Søndag
03.09

Springarslålia, Gråura,
Høgtind, Skardtjønnsdalen,
Høgfjellet, S. Messelt

Stein-Timo Søreng
Hege Trosvik (fra Uksbåsen)
Knut Bakkum (fra S. Messelt)

Mandag
04.09

Sortering

Ole Johan Bjørge ansvarlig for
vekt, alle må være med til vi er
ferdige

Tirsdag
05.09 

Vetaåkroken/Åmillom, Kongsvangen

Vegar Amrud
Kyrre Formo

Onsdag
06.09 

Måsåbua, Storøya, Trolldalan

Arne Martin Krogh
Edvard Bjørge

Torsdag
07.09

Sortering

Ole Johan Bjørge ansvarlig for
vekt, alle må være med til vi er
ferdige

Fredag
08.09


Samdalen

Per Arne Kleven
Johannes Kleven

Lørdag
09.09


Samtjønna

Ole Johan Bjørge - Bølhøgda
Kyrre Formo - Skarven
Mette Sylte - nedenfor tjønna

Søndag
10.09

Sortering

Ole Johan Bjørge ansvarlig for
vekt, alle må være med til vi er
ferdige

Oppmøte alle dager klokka 08.00 i Tromsbua, viktig at alle møter her og ikke går før mannskap er fordelt, med mindre annet er avtalt. Sørg for at alle, også innleid mannskap har radio og godt synlige klær, feks refleksvest.

Ved sortering og veiing må alle hjelpe til og rullere så godt det lar seg gjøre. Effektiviteten kan økes betraktelig ved at flere tar med egen henger for å kjøre små-slanter. Laste-rampa nærmest bua er bredda, i tillegg det er laget en ny lasterampe, slik at det blir enklere for flere å laste samtidig.

Fesanken avtales mellom feeiere

Som tidligere 2 sankedager pr 35 sau, og vi ber om at alle stiller også mandag - fredag.

Ettersank tirsdag 12., torsdag 14., lørdag 16. og søndag 17. september, oppmøte klokka 9 i Tromsbua.