Utkantsank

Utkantene mot Østerdalen bør sankes før reinsjakta begynner 20. august. Behovet på de forskjellige stedene vurderes fortløpende. Her kjører vi rundt til S. Messelt og evt N. Messelt eller evt. Gåla.

Dato Område Ansvarlig
Lørdag 22.08, eller
helst før 20.08
S. Messelt, N. Messelt eller Gåla Knut Bakkom
Kyrre Formo
Dagen etter Sortering  

 

Hovedsank

Flere ansvarlige vil bli satt opp på de forskjellige dagene der det er behov.

Dato Område Ansvarlig

Lørdag
29.08

Samtjønna

Ole Johan Bjørge - Bølhøgda
Håvard Amrud - Vassdokka/Jensvollan
Kyrre Formo - Skarven
Knut Sylte - nedenfor tjønna

 

Søndag
30.08

Samdalen

Per Arne Kleven
Hans Amund Braastad

Mandag
31.08

Sortering

Ole Johan Bjørge ansvarlig for
vekt, alle må være med til vi er
ferdige

Tirsdag
01.09 

Vetaåkroken/Åmillom,
Kongsvangen og Trolldalan

Edgar Vangen - Vetåkroken
Stig Atle Sveipe

Onsdag
02.09 

Måsåbua på vestsida av
Allmenningsvegen, Storøya
og utafor parkeringa++

Arne Martin Krogh
Edvard Bjørge

Torsdag
03.09

Sortering

Ole Johan Bjørge ansvarlig for
vekt, alle må være med til vi er
ferdige

Fredag
04.09

Nærområdet. Samfjellet,
Torsgardshøgda, utsiden av
Tjernevegen. Evt. buffer-/pausedag.

Stein Myhrsveen
Johnny Høyesveen

Lørdag
05.09

Eldådalen, Tromsdalen,
Springarslålia

Håvard Amrud - Eldådalen
Svein Søreng - Springarslålia
Vidar Dahlgren - Hallandsbekken
Knut Bakkum - fra S. Messelt

Søndag
06.09

Sortering

Per Arne Kleven ansvarlig for
vekt, alle må være med til vi er
ferdige

Oppmøte alle dager klokka 08.00 i Tromsbua, viktig at alle møter her og ikke går før mannskap er fordelt, med mindre annet er avtalt. Sørg for at alle, også innleid mannskap har radio og godt synlige klær, feks refleksvest.

Ved sortering og veiing må alle hjelpe til og rullere så godt det lar seg gjøre. Effektiviteten kan økes betraktelig ved at flere tar med egen henger for å kjøre små-slanter. Laste-rampa nærmest bua er bredda, i tillegg det er laget en ny lasterampe, slik at det blir enklere for flere å laste samtidig.

Fesanken  blir lørdag 5. september.

Som tidligere 2 sankedager pr 35 sau, og vi ber om at så mange som mulig er med også mandag - fredag.

Ettersank torsdag 10., lørdag 12. og søndag 13. september, oppmøte klokka 9 i Tromsbua.