Last ned hele tilsyns-liste-fila her (2 sider - .pdf).

 

 Mandag 15. Juni til søndag 28. juni

Ansvarlig: Mette Amrud Sylte 91361822

Edgar Vangen, Edvart Bjørge, Vidar Dahlgren

Fe ansvarlig: Knut Sylte 90145043, Erik Rudrud ekstra i forbindelse med feslipp  

 Mandag 29. juni til søndag 12. juli

Ansvarlig: Per Arne Kleven 90622587

Kyrre Formo , Tormod Pynten, Ole Johan Bjørge

Fe ansvarlig: Ludvik Stenumgård 90969290, Erik R. ekstra i forbindelse med feslipp   

 Mandag 13. juli til søndag 26. juli

Ansvarlig: Johnny Høyesveen 91789726

Jo Amrud, Frans M. Hjellstuen, Kjell Kaurstad

Fe ansvarlig: Ola Nordrum 91144211

Mandag 27. juli til søndag 9. august

Ansvarlig: Stig Atle Sveipe 97724441

Håvard Amrud, Siri Skamferseter, Lars Sønstevoldhaugen

Fe ansvarlig: Håvard Amrud 47465449

 Mandag 10. august til søndag 23. august

Ansvarlig: Arne-­Martin Krogh 46600010

Arne Amrud, Knut Thujord , Hege Trosvik, Hans Amund Bråstad

Fe ansvarlig: Hans Amund Bråstad 90766034

 Mandag 24. august til sank (31. august)

Ansvarlig: Svein Søreng 41927475

Knut Bakkom, Morten Granlien, Lunde

Fe ansvarlig: Lars Tollefsrud 90534456

 

Styret har fordelt medlemmene i laget i grupper når det gjelder tilsynsrunder. Et av medlemmene er ansvarlig for hver gruppe, og organiseres slik at det blir gått i hele området. Det er viktig at saltsteinsavleserene blir kontrollert, og at salt legges ut. Ta kontakt med ansvarlig for å høre hvor dere skal gå.

I den perioden dere er satt opp må dere være tilgjengelig til å rykke ut i tilfelle det skjer noe ekstra. Passer ikke tidspunktet dere er satt opp, er det deres ansvar å få byttet, og gitt ansvarlig beskjed. Vær flink til å notere når dere går tilsyn, det teller til høsten når det skal dokumenteres tilsynsrunder !

Alle kadaver skal meldes. Klyper skal ikke fjernes før rovdyrkontakten har vært der.

NB!! Alle SKAL notere antall slepte dyr i boka samtidig som dyra slippes. Dette er veldig viktig slik at vi hele tiden kan dokumentere hvor mye dyr vi har i fjellet, spesielt dersom det blir rovdyrangrep.

Ansvarlig for sau og fe skal ta kontakt med gjeter min. 2 gang i uken. 

Årets gjeter : Bård Nordrum tlf: 97406380
Rovdyrkontakten:  Christen Bårdsløkken tlf: 91153729
Rovvilttelefonen for midtdalen er bemannet fra 1. juni til 10. september mellom klokka 07.00 og 22.00, telefonnummer 94878944