Årsmeldinga prøver vi å utvikla kvart år, og viss du vil sjå ho før du får ho i papirutgåve klikker du her. Eg vil gjerne ha tilbakemeldingar og den fyrste som sender den får ei overrasking i samband med årsmøtet vårt på Gjøvik 18/2. Send mail til pkjorstad@ventelo.net.