Vår hovudsponsor er: 

Førebels program: Hugs at dette ikkje berre er for utsendinger, alle medlemmer kan delta på alle møter og seminar! Arrangementet er kjent som kosleg og sosialt!!!!

 • Fredag 23/02: 

 • 16.00: Årsmøte Ring 41 og Ring 30 

 • 18.00-19.00: Sauavl v/Martin Opheim Gløersen, rådgiver saueavl i NSG 

 • 19.30: Middag 

 • Lørdag 24/02:  

 • 08.45-09.00: Åpning v/Thomas Breen, fylkesordfører Innlandet 

 • 09.00-12.30: Årsmøte HSG og OSG 

 • 12.30-13.15: Lunch 

 • 13.15-14.45: Generaldebatt, jordbruksforhandling, egne tema fra salen/utsendinger 

 • 14.45-15.00: Pause 

 • 15.00-16.00: Årsmøte Hedmark Gjeterhundlag, parallell m/seminar 

 • 15.00-15.30: Info fra Nortura v/Eirik Kolbjørnshus 

 • 15.30-16.15: Organisert beitebruk v/Eira Næsje, beite og utmarksrådgiver i NSG 

 • 16.15-16.35: Info fra Felleskjøpet 

 • 16.35-16.45: Pause 

 • 16.45-17.30: Dyrevelferdsprogrammet v/Åshild Øritsland Våge, styremedlem i NSG 

 • 17.30-18.00: Info fra Husdyrsystemer 

 • 19.15-19.30: Aperitiff 

 • 19.30: Middag m/pristildelinger 

 • Søndag 26/02: 

 • 09.00-09.15: God dag v/ledere i OSG og HSG 

 • 09.15-09.45: Fôring/grovfôrproduksjon sau og geit, v/Mikal Hestekind, bonde 

 • 09.45-10.30: Økonomi småfe/dekningsbidrag v/ Ola Flaten, NIBIO 

 • 10.30-11.00: Økonomi på egen gård v/Jon Gunnar Karterud, bonde 

 • 11.00-11.30: Utsjekking/pause 

 • 11.30-12.00: Økonomi i sauekontrollen v/Mina S. Klaseie, Animalia 

 • 12.00-12.20: Nyttige tips fra Telespor AS

 • 12.20-12.40: Nyttige tips fra Findmy AS

 • 12:40-13.00: Avslutning, evaluering 

 • 13.00-14.00: Lunch

 • Merknad, det kan bli endringar, men hovudprogrammet er sett

Påmelding skal skje direkte til hotellet til 

Quality Hotel Strand, Gjøvik

Ann Kristin Sandberg, Front of House Manager, 

tlf : +47  61 13 08 49 /+47 99 59 04 12

mail: ann.kristin.sandberg@strawberry.no

Melding om avtala m/hotellet:

Fredagens middag: Middagsbuffet i restauranten nede à kr. 525,-

Lørdagens middag: Dagens 3-retters konferansemeny à kr 595,-

Dagpakker: kr 700,- pr. person pr. dag. Dagpakke inneholder andel av leie konferansesal med utstyr, pausebuffet med diverse godsaker samt kaffe + konferanselunsj. Det opplyses om at det ikke er mulig å skille ut elementer fra dagpakken, men er man påmeldt så gjelder det full dag inkl lunsj 

Overnatting : Enkeltrom inkl. frokost a kr 1295,- pr. døgn 

Påmeldingsfrist : Siden arrangementet er så stort så er det litt strenge reduksjonsfrister som er 26/01

Melding fra OSG og undertegnede redaktør: Hugs å si at dette gjelder årsmøte og seminar Oppland Sau og Geit, og hvis dere er utsendinger så meld fra om det til hotellet. Dette er vanligvis litt problematisk så meld gjerne fra til meg også om at dere er utsendinger.

Hugs at nå er det direkte bestilling til hotellet, og da må alle lokallag huske å bestille i god tid for at utsendingene skal få plass. Dere kan bestille i lokallagets navn først hvis ikke utsendingene er valgt ennå.

Andre spørsmål og hjelp kan rettest til undertegnede!!!

Velkomne og prøv å slå rekorden i 2024 med at alle lokallag melder seg på i rett tid og møter på årsmøtet i OSG. Hver utsending har i senere tid fått tilbake kr. 1000,- av fylkeslaget

Oppland Sau og Geit v/Pål Kjorstad, Mobil: 990 34 406 -  E-post: pkjorstad@outlook.com