Påmelding finner du under denne linken.

Ved problemer eller spørsmål kontakt Pål på mail pkjorstad@outlook.com eller tlf. 99034406

Program:

Program for årsmøte- og seminarhelga:

 

Årsmøte- og seminarhelga vert arrangert saman med  Hedmark Sau og Geit og Akershus Sau og Geit der alle årsmøta òg er ope for alle. I tillegg vil det bli innlegg og stands frå samarbeidspartar og småferelaterte firma i forhold til seminarprogrammet.

 

Fredag 02/03:  

 • kl. 12.00: Fylkesstyra møter
 • kl. 15.00: Oppmøte og innsjekking er ope for seminardeltakar og utsendingar
 • kl. 16.00: Årsmøter i Ring 12 Romerike og Ring 41 Oppland  
 • kl. 17.45: Foredrag om ”Bygg og gård” v/repr. frå NMBU
 • kl. 18.45: Pause
 • kl. 19.30: Middag

Laurdag 03/03:

 • kl. 09.00: Årsmøter i OSG m/generaldebatt, årsmøte i HSG og ASG kl. 10.00.
 • kl. 13.00: Lunch
 • kl. 14.00: Ulveangrep 2017 sett frå beitelagsleiar Wenche Rustad Wangen
 • kl. 14.00: Årsmøte OSG – generaldebatt/Årsmøte i Akershus Gjeterhundnemnd
 • kl. 14.30: Nortura v/Erling Skurdal
 • kl. 15.00: Koksidier på sau, v/Ane Odden
 • kl. 15.45: Grobakken Landmek AS, v/Knut Bergene
 • kl. 16.00: Betyding av grovfôrkvalitet, v/Åshild Randby
 • kl. 17.15: Dyrevelferd i småfenæringa, Mattilsynet, v/Marie Skavnes
 • kl. 17.45: Elektronisk overvaking, Findmy v/Marit Solem
 • kl. 18.15: Pause
 • kl. 19.00: Premiesamling
 • kl. 19.30: Årsmøtemiddag

Søndag 04/03:

 • kl. 08.00: Utsjekking

kl. 09.00: Avreise med besøk på gardane til Mina og Anders Klaseie og Laila og Helge Olaf Aas, der vi får sjå 2 ulike typer fjøs, Vi får sjå 2 ulike løsninger på bl.a. fôring, golv og gjødsel. Vi får også sjå utstyr for effektiv sortering og det vert ei økt om praktisk bruk av gjetarhund. Det vert innlagt ei pause m/ kaffe og forfriskingar. Ta med egna klede.

 • kl. 13.00: Avslutning og lunch