Leiar i Ring 41 Tobias Stubrud vart attvald på årsmøtet fredag 18/2 og ønskte velkome til Øyer på årsmøtet i OSG laurdag 19/2 med fine bilete og gode ord. (Merknad: Bileta er sletta etter ønskje frå Tobias Stubrud)

Referat frå årsmøtet i Ring 41.

Leiar i OSG vart attvald og åpna årmøtet med "Leders tale", som dere finn her.

 

 

Årsmøte vart gjennomgjennomført med utgangspunkt i saklista og denne presentasjonen.

 

 Anders Svare var møteleiar på årsmøtet og Ken Lunn førte årsmøtereferatet frå OSG i pennen.

 

 

Ove Ommundsen frå NSG og Erling Skurdal frå Nortura gjesta årsmøtet med taler.

 

 

 

Kjell Ivar Bergehagen og Jo Kjorstad fekk premiar for beste ver av NKS og spæl. Her saman med utdelar Tobias Stubrud, Liv Bergehagen og Anita Kongsli.

 

Kjell Ivar Bergehagen og Erik P. Borgen vart heidra med diplomet til Oppland Sau og Geit for sin store innsats for småfehaldet.

 

Thor Blichfeldt heldt som vanleg engasjerande innlegg. Temaene var  "Holdbarhet og sjukdom på sau" og "Semin- organisasjon og produkter".

Kjell Smestad hadde eit innlegg om kadaverhund. Kjell må opplevast for å få fullt utbytte, men sende meg dette frå foredraget sitt, ellers er bloggen til Kjell å anbefale.

 

Nokre damer brukte helga til skinnfellsøm under kyndig rettleiing av Britt Solheim til høgre på bilete.

 

Resultata av helgas arbeid ser dere her til venstre.