Beitesamlaget har hatt møte og oppfordrar politikarane om å ta eit tak. GD har denne artikkelen på nettsida i dag.