Seminaret vil verta ein avslutning på Beitebruksprosjektet i Oppland og innehalda ein førebels konklusjon på Radiobjølleprosjektet i Oppland etter 2 år. Vi kjem attende til påmelding og påmeldingsfrist, men ønskjer at mange frå både eige og andre fylker kjem. Seminaret vert òg opna for bl.a.tilsette med relasjonar til emnet både i kommunar og fylkeskommunar.

Programmet finn dere her.