Følgjande bør nå sjekkast og gjeras av alle som er leigetakarar:

1. Sjekk om dere har fått faktura frå oss, denne er sendt frå Leif Arne Sandbekken (learn@online.no)

2. Sjekk fakturaen og eventuelt spør ved anten å ringa Pål på 99034406 eller senda maíl til Pål på pkjorstad@outlook.com dersom du lurar på noko

3. Les leieavtala!

4. Betal fakturaen innan fristen eller snarast råd er!

5. Dere som ikkje har rapportert vil få ei ekstra betaling på kr. 500,-, dere som har rapportert om at dere har mista enhet(er) vil få ei ekstra betaling på kr, 500,- pr. stk. og dere som har hatt oransje telespor som ikkje har virka tilfredstillande vil få avslag i faktuaren på kr, 125,- pr. enhet

6. Dere som nå har enheter som ikkje virkar må snarast melde frå til Pål

7. Dere med oransje Telespor-enheter MÅ starta desse snarast råd er etter at batteria er kome for å få sjekka at dei går og at "Firmware" helst etterkvart vert ståande på 46. Til nød vil Firmware 25 og 32 gå, men vi anbefalar at dere tek kontakt med Pål dersom ikkje firmware 46 oppnås. Firmware på enhetene ser dere lettast på besetningslista

8. Oransje enheter frå Telespor har hatt nokre utfordringar med Firmware og produksjon, og dette har bidrege til at vi er noko forsinka i år, men nå håper vi att dette kjem opp og vil fungera fint

9. Telespor har også planer om å få ut heilt nye enheter med ny teknologi midt i juni, og kanskje vert også desse aktuelle for nokon av dere

10. Mange vil også ha Findmy, og vi har forsøkt og fordelt etter ønske og pengepung også i år

11. Findmy skal ikkje oppdateras versjon i år dersom dette vart gjort i fjor. Mht. sendeplan så anbefales det å bruke avansert sendeplan utan å bruka "tett sko, berg og daler, høgfjell-kategoriane". Bruk gjerne 2 sendingar/døgn i starten til 15/06, 1 sending pr. døgn midt på sommaren, 2 sendingar pr. døgn etter 20/08 og gjerne 3 sendingar pr. døgn i sankinga

12. Spør Pål etter muligheter for ladebrett

13. Prosjekta i Sør-Aurdal, Fron og Øyer går med Telespor og rovdyrreim m/strikk for lam. Vi kryssar fingrane for at vi får tak i nok utstyr og at dette virkar

14. Nye Findmy som vil nyttast på søyer i Øyer vil bli utstyrt med den nye bevegelsesalarmen, som må leggjast inn spesielt på desse enhetene. Vi anbefaler også at andre som er i utsatte områder som har Findmy spør om dette kan gjerast hos dei

15. Enheter bli pakka fra fyrstkomande søndag og vil bli distribuert etter nokonlunde same lest som før

16. Kontaktpersonar:

Tore Løvbrøtte, Sondre Imsgard, Trond Ola Heggen, Gran/Hadeland

Bjørn Even Stenberg, Toten

Kåre Mælhum, Vardal

Anne Terningen, Hans Erling Ringvold, Nordre Land

Alf B.Ouren, Biri

Kjell Ivar Bergehagen, Magne Gutsveen, Fåberg

Valdres: vi prøver å kjøre til nokre fleire der, Andris Wangensteen pleier å hente her

Berit Kaltoft, Ola Borgemoen, Gausdal

Mona Svegården, Øyer

Anton Myhrmoen, Fåvang, solsida har vorte kjørt til av meg

Tor Romsås, Ringebu

Sør-Fron, Nord-Fron og alle som vil henter hos Pål

Helene Svare, YX, Vågå

Trond Dalsegg, Arne Bjørgen, Lom/Skjåk

Ola Hareland, Lesja

Torbjørn Elvestad, Dovreskogen

Elles kjører Pål ein del ekstra

Det er også lov til å koma med nye forslag på fleire kontaktpersonar