Filmen har kjente saufolk frå Eidsvoll som hovudrolleinnehavere, Laila og Helge Aas, sistnemnte mangeårig leiar i Akershus Sau og Geit.

Link til filmen.