Link til artikkel, eller sjå under for dei utan abbonement  i GD:

Fortvilelsen ved beiteslutt

 

Sommeren 2014 vil bli husket som trist. 500 sauer er borte. Enkelte saueeiere har en tapsprosent på over 30.

Det er først og fremst jerven som har rammet beitenæringa i Ottadalen. Flere av bøndene som er rammet, har hatt Mattilsynets trusler om beitenekt hengende over seg lenge. Slik denne sommeren har vært, er risikoen for at enkelte beiteområder neste sommer blir stengt for beite, høyst reell.

Vi har denne sommeren sett at det er mulig å bringe en vanskelig situasjon under kontroll. Regjeringen og dens forlengede arm, Rovviltnemnda i Oppland, har gjort det mulig å ta ut skadedyr for å forebygge skader. Vi har sett hvordan dette har lettet på trykket i sør- og midtdalen.

Det de nå ber om i Ottadalen, er i realiteten det samme. Situasjonen truer en viktig del av næringsgrunnlaget for de bygdene som er rammet.

Denne uka møter bekymrede ordførere lederen av rovviltnemnda i Oppland, i et forsøk på å finne en løsning.

Det er bare to alternativer. Enten må det tas ut jerv den tida på året da dette er praktisk gjennomført, eller så står næringa foran avvikling.

Situasjonen krever politisk handlekraft. Både Mattilsynets varsel om beitenekt og de store tapene truer beiteretten. For saueeiere som slipper dyra på egen grunn, er i realiteten også eiendomsretten truet.

Det er mer enn underlig dersom eiendomsrett-partiene som sitter sammen i regjering, ikke også vurderer situasjonen i et slikt perspektiv. Det kan ikke være tvil om at ansvaret for å ordne opp i situasjonen først og fremst ligger hos Regjeringen.

Miljøvernministeren må sørge for at at Mattilsynets varsel om beitenekt ikke blir effektuert. Det handler ikke om å overprøve Mattilsynets vurderinger, men om å sørge for tiltak som får tapstallene ned på et akseptabelt nivå.

Statsråden må vise at situasjonen i Ottadalen håndteres med samme alvor som problemene i andre område. Bare slik kan saueeierne i 2015 igjen sende dyra på et tryggere beite. Trenger statsråd og regjering flere innspill, bør også partifellene i Oppland bidra.