Her kjem informasjon med bl.a. innkalling til ledermøte og årsmøte i OSG i tillegg til seminarprogram og nytt frå elektronisk overvaking.