Dette er grei info for alle, både medlemmar, tillitsvalde i lokallag og beitelag. Her er info om regionmøter, årsmøte, seminar og elektronisk overvakingsutstyr.

Infobrevet ligg her