Kåringa foregår i kjellaren under verkstaden (i stallen)

Servering av fårikål ca.kl. 13:00 –når kåringa er over.

Premieutdeling til slutt.

Om kvelden blir det “SAU-PUB” på Klones

Den startar kl. 20:00

Det vil bli arrangert Sauebingo, bingoblokker kostar kr. 100,-

 

Dei som ynsjer å overnatte på Klones må sjølv tinge dette på telefon.91613141. el. e-mail.arvid@klones.no.

NB:Før du kjem på kåring ber Toril Hårdnes om at du gjer følgande.

Gå inn på -sauekontrollen

-registrering

-kåring

Hak av dei som er kåringsaktuelle (sjekk at dei har rett kjønn!!!!)

Send e-mail til toril.hardnes@nortura.no med beskjed om at dette er gjort. Sauekontrollen komuniserer ikkje med kåringsprogrammet til Toril, så ho må hente data ut manuelt. Det vil spare ho for mykje arbeid om ho kan ha dette klart før kåringa og at ho veit kven som har vore inne å “haka av”.

 

Dommare på kåringa er Ken Lunn og Terje Bakken.

 

Kåringsavgift kr. 100,- pr kåra lam.

 

Dei som ynsjer det kan få utskrive kåringsbevis på Klones under kåringa.

 

Det vil ikkje bli anledning til å koma til Klones med lam før kåringa startar.

 

Velkomen !!

 

Vågå Sau og Geit.