KÅRINGSPLAN 2022 OPPLAND:

Der anna tidspunkt ikkje er oppgjeve så startar kåringane kl. 09:00.

Kåringsavgift er kr. 150,- per kåra lam. Kåringsavgifta vil bli kravd inn frå sentralt i etterkant.

Dato:

 

Sted:

Avdeling/rase

Dommere:

Ans. PC-kåring

 

Lørdag 17/9

Ringebu

NKS, spæl , GNS, blæset

Peder Leirdal

Peder Leirdal

Onsdag 21/9 kl. 17

Nord-Valdres ring 55

NKS

Terje Bakken

Eirik Kolbjørnshus

Fredag 23/9 kl. 14

Lom/Skjåk

 

NKS, spæl , farga spæl, gns, pels

Ken Lunn

Ken Lunn

Fredag 23/9

Øyer

NKS, spæl, suffolk

Anders Svare

Even Sjurrud

Even Sjurrud

Lørdag 24/9

Fåvang

NKS, spæl, farga spæl, blæset, GNS

Pål Kjorstad

Bjørn Even Stenberg

Terje Bakken

Pål Kjorstad

Lørdag 24/9

Toten

NKS, suffolk, GNS, spæl, farga spæl, pels

Anders Svare

Camilla Th. Frøshaug

Anders Svare

Lørdag 25/9 kl. 10

Dovre

NKS, spæl, farga spæl, gns, pels

Ken Lunn

Ken Lunn

Lørdag 24/9 kl. 15

 

Lesja

NKS, spæl, pels

Ken Lunn

Ken Lunn

Søndag 25/9

Hadeland

NKS, spæl, GNS, pels

Peder Leirdal

 

Peder Leirdal

Onsdag 28/9

 

Sør-Fron

 

NKS, spæl, farga spæl,blæset

Even Sjurrud

Odd Steinar Granheim

Pål Kjorstad

Onsdag 28/9

Kl.16

Biri

 

NKS, spæl, pels

Peder Leirdal

Peder Leirdal

Torsdag

29/9

 

Nord-Fron

NKS, spæl, blæset,

Even Sjurrud

Anders Svare

Even Sjurrud

Lørdag 1/10

Fåberg

Gausdal

NKS, spæl, pels,gns, farga spæl,blæset

Peder Leirdal

Bjørn Even Stenberg

Camilla Th. Frøshaug

Peder Leirdal

Lørdag 1/10

 

Vågå

 

NKS, spæl, farga spæl, blæset, GNS, pels

Odd Steinar Granheim

Pål Kjorstad

Pål Kjorstad

Søndag 2/10

Valdres

NKS, spæl, GNS

Anders Svare

Anders Svare

Søndag 2/10

N.Land

S.Land

Sn.dal

NKS, spæl,pels, blæset, GNS

Odd Steinar Granheim

Odd Steinar Granheim